Co to jest?

Sprawność natrysku

to inaczej ilość farby, która trafia na pokrywaną powierzchnię. Wysoka sprawność to małe starty na „overspray”.

Im większa sprawność natrysku, tym mniej zużywa się sprężonego powietrza. Używając pistoletów o wysokiej sprawności natrysku, oszczędza się sprężone powietrze. Sprawność natrysku jest określona również przez polskie normy.

KRAUTZBERGER – SPRAWNOŚĆ NATRYSKU DO 95%

Ręczne pistolety natryskowe Krautzberger oraz automatyczny sprzęt natryskowy osiągają w testach wysokie oceny sprawności natrysku. Wszystkie te wartości wynoszą ponad 86%, a w przypadku M 10 osiągają nawet 95%. Zarówno „Nederlandse Staatscourant – Nr. 145”, jak też „DIN EN 13966-1:2003” oraz polska norma PN-EN 13966-1:2005 określają ogólne warunki i dokładną procedurę, której należy przestrzegać podczas określania sprawności natrysku.

JAK UZYSKAĆ OSZCZĘDNOŚCI?

Nabywając nowy, ręczny pistolet natryskowy lub automatyczny sprzęt natryskowy, należy zwracać uwagę na sprawność natrysku. Im wyższa sprawność, tym lepsza możliwość oszczędzania materiału podczas procesu malowania. Poza mniejszymi wydatkami na farby i lakiery oszczędności powstają także poprzez wydłużenie żywotności filtrów oraz zmniejszenie odpadów, które trzeba poddać utylizacji – zwykle kosztownej.

Napisz do nas!