Nagroda

HERMES AWARD

jest jedną z najbardziej uznanych na świecie nagród technologicznych, a w roku 2011 została przyznana firmie Krautzberger GmbH w Eltville.

Firma Krautzberger GmbH została uhonorowana za innowacyjny proces natrysku parą. Obecnie używane sprężone powietrze do rozpylania zastępuje się parą.

Używanie pary wodnej jako środka do rozpylania farb, klejów i glazury jest jak dotąd wyjątkowe.

Wzór rozpylania jest bardziej jednorodny dzięki zastosowaniu pary, a natrysk jest zredukowany, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie na materiał nawet o 25 procent, a zapotrzebowanie na energię nawet o 50 procent, przy wyższej jakości i z mniejszym hałasem.

Napisz do nas!